nếu còn một ngày để sống bạn sẽ làm gìTag: 

Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

CN, 01 / 2018 8:34 Sáng
Nếu bạn biết chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì ? ”. Chắc có lẽ bạn sẽ yêu thương mọi người nhiều hơn, bạn sẽ xin lỗi những ai bạn đã làm tổn thương, bạn sẽ tha thứ cho tất cả những ai có lỗi với bạn, ...