mục tử là gìTag: 

Xin các Mục Tử đừng là người chăn thuê!

Xin các Mục Tử đừng là người chăn thuê!

T7, 05 / 2018 6:14 Chiều
Trong những ngày đặc biệt chuẩn bị đón nhận Thần Khí Chúa Giêsu hứa ban cho thế gian, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các Giám mục, các vị chủ chăn cũng như cho Giáo Hội Việt Nam trong nh...