mẹ sầu biTag: 

Ta Có Nát Tan Tuyệt Vọng Bằng Đức Mẹ Sầu Bi Không ?

Ta Có Nát Tan Tuyệt Vọng Bằng Đức Mẹ Sầu Bi Không ?

CN, 01 / 2019 2:38 Chiều
Hãy luôn ghi khắc câu chuyện này vào con tim và xương cốt bạn, để phòng khi cần đến, thì chúng ta bỏ ra mà dùng, hầu được an ủi mà xoá tan khỏi tâm can những ngậm ngùi cay đắng). Một bà mẹ go...