ma xơTag: 

Ma Xơ ?

Ma Xơ ?

CN, 04 / 2018 6:30 Chiều
Không biết mấy bạn trong đạo gọi những cô này là gì nhưng ở chỗ mình thì gọi là ma Xơ. Đây là những người phụ nữ quyền lực nhất với những đứa trẻ em nghịch phá. Số là hồi nhỏ tui quậy lắm, 5 tuổi là ba mẹ...