ma quỷ sợ gìTag: 

Ma quỷ sợ hãi Đức Mẹ Maria vì điều gì?

Ma quỷ sợ hãi Đức Mẹ Maria vì điều gì?

T6, 10 / 2017 10:42 Chiều
Lm Leonid, một nhà trừ quỷ đã tham dự một khóa hội thảo quốc tế dành cho các linh mục, kỳ thứ 15 tại linh địa Medjugorje và ngài đã chia sẻ cảm nghiệm với các tham dự viên rồi sau đó là ...