luxipheTag: 

Nhân Tâm: Khoảng Cách Giữa thiên Đàng Và Địa Ngục

Nhân Tâm: Khoảng Cách Giữa thiên Đàng Và Địa Ngục

T5, 11 / 2017 10:43 Chiều
Khi ấy Luxiphe, đã từng là một thiên thần, là thiên sứ của Thiên Chúa. Luxiphe là thiên thần có chức vụ cao nhất, được Thiên Chúa trao ban với nhiều trọng trách, Hắn luôn thể hiện sự mạnh m...