lời chúa dạyTag: 

Lời Chúa Phán Dạy

Lời Chúa Phán Dạy

T2, 12 / 2017 7:10 Chiều
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khởi đầu của một sự sống là không có tận cùng. Một khi sự sống được Chúa Cha tạo dựng và một khi con người đón nhận làn hơi thở đầu ...
Những Điều Thiên Chúa Dạy Chúng Ta

Những Điều Thiên Chúa Dạy Chúng Ta

CN, 10 / 2017 10:51 Chiều
Qua các Thánh Kinh và chính Chúa Giesu mặc khải chúng ta thấy được một vị Thiên bao dung và tình yêu bao la. Một hình ảnh gần gũi đó chính là Chúa Giesu. Thiên Chúa, Chúa Giesu dạy ch...