T2, 12 / 2017 7:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khởi đầu của một sự sống là không có tận cùng. Một khi sự sống được Chúa Cha tạo dựng và một khi con người đón nhận làn hơi thở đầu tiên, con người ấy sẽ tồn tại trong thân xác và linh hồn cho đến muôn đời.

Mầu nhiệm lớn lao nhất của Sự Sống Đời Đời là Sự Sống ấy tồn tại cho dù con người ấy có quyết định hay không. Con người ấy được ban cho Tặng Ân là ý chí tự do và cho đến tận ngày cuối cùng của mình trên trái đất, con người ấy vẫn có quyền quyết định. Con người ấy có thể sống cách tốt nhất có thể được, theo những Lề Luật của Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu rỗi. Hoặc con người ấy cũng có thể từ bỏ Sự Thật về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa và sống một cuộc sống theo ý riêng của mình. Khi con người ấy thỏa mãn những lạc thú, lòng tham và những ý riêng của mình, khi đi ngược lại với Lời của Thiên Chúa, thì con người ấy mắc phải những sai lầm khủng khiếp, vốn sẽ ảnh hưởng đến sự sống đời đời.

Những ai được phúc lãnh nhận ơn cứu cứu rỗi đầy vinh hiển sẽ vui hưởng Sự Sống Đời Đời trong niềm vui ngất ngây nơi Vương Quốc của Thiên Chúa. Con người ấy sẽ được hưởng mọi vẻ vinh quang trong sự hiệp nhất với Thánh Ý của Thiên Chúa và sống trong sự hoàn hảo vốn sẽ không bao giờ cùng. Những ai quyết định xa lánh Thiên Chúa ngay cả khi Ta đã thực hiện mọi nỗ lực để cứu vớt linh hồn đáng thương của họ, cũng sẽ tồn tại đến muôn đời. Nhưng đáng buồn thay, họ sẽ phải chịu nỗi thống khổ kinh hoàng trong đau đớn tuyệt vọng và cô đơn. Con người ấy cũng sẽ được trỗi dậy cùng với những kẻ sống và kẻ chết, nhưng sự tồn tại của người ấy sẽ là sự tồn tại trong đau đớn vì người ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa. Chỉ có Ánh Sáng của Thiên Chúa mới có thể mang lại hạnh phúc vĩnh cửu.

Khi các con trút hơi thở cuối cùng trên trái đất này, điều này chỉ có nghĩa là các con được đưa vào giai đoạn kế tiếp trong hành trình của các con hướng về cõi đời đời. Chỉ có một con đường cần phải đi và đó là con đường dẫn các con đến với Ta. Bất cứ con đường nào khác đều dẫn các con vào tình trạng kinh hoàng, tuy nhiên nhiều linh hồn bị dẫn dắt lầm lạc lại tin rằng họ biết được Sự Thật khi họ chối bỏ sự tồn tại của cõi đời đời.

Các con không bao giờ được phép khước từ Sự Thật vì chỉ có Sự Thật mới có thể mang lại cho các con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth