lời cầu nguyện tạ ơn chúaTag: 

Thói quen xin ơn nhiều hơn tạ ơn

Thói quen xin ơn nhiều hơn tạ ơn

T5, 01 / 2018 12:51 Chiều
Có một câu chuyện kể rằng : Một hôm Chúa sai hai Thiên Thần xuống trần gian đi làm nhiệm vụ,đúng hẹn hai thiên thần trở về Một vị đeo cái giỏ nặng trĩu,thấy vị kia đeo cái giỏ nhẹ tênh,hầu như k...