Thói quen xin ơn nhiều hơn tạ ơn

Có một câu chuyện kể rằng :

Một hôm Chúa sai hai Thiên Thần xuống trần gian đi làm nhiệm vụ,đúng hẹn hai thiên thần trở về

Một vị đeo cái giỏ nặng trĩu,thấy vị kia đeo cái giỏ nhẹ tênh,hầu như không có gì bèn nói:

Chúa sai tôi xuống trần gian thâu tất cả những lời cầu xin, nhưng nhiều quá nên cái giỏ của rất nặng.

Còn Ngài, Ngài làm gì mà sao cái giỏ của Ngài nhẹ quá vậy ?

 Vị kia trả lời :

Chúa sai tôi xuống trần gian để thu tất cả những lời tạ ơn, nhưng chẳng có bao nhiêu.

Câu chuyện phần nào nói lên một thực tế của con người và giúp chúng ta nhận ra rằng

con người chỉ biết xin ơn hơn là biết tạ ơn.

Mỗi người chúng ta khi cầu nguyện,chúng ta thường hay nhắm đến xin ơn.cho nên chúng ta đã quên mất rằng,tạ ơn là một trong những quan trọng trong đời sống cầu nguyện

Cùng với chúc tụng sám hối chúng ta cầu nguyện hình như là để xin Thiên Chúa thực hiện theo ý của chúng ta,hơn là để chúng ta nhận ra rằng Thánh Ý và thực hành Ý Ngài.

Chính thái độ đó mà chúng ta cứ quay quắt trong ý định riêng tư và tính toán nên không thể nào nhận ra được hồng ân cao cả đầy yêu thương của Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời mình.

Nếu chúng ý thức một chút, chúng ta sẽ nhận ra cuộc đời của chúng ta là cả một hồng ân cao cả Chúa ban.

Vì vậy chúng ta phải chúc tụng,Tạ Ơn Chúa cả cuộc đời.

Xin cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong Đức Tin để nhận ra trên thế giới này Thiên Chúa vẫn dõi theo ta,đang dìu dắt ta trên mọi nẻo đường,để chúng ta luôn chúc tụng ngợi khen Chúa.

Amen

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments