loi cau nguyen hang ngayTag: 

Sức Mạnh Cùng Lợi Ích Của Việc Cầu Nguyện Hàng Ngày

Sức Mạnh Cùng Lợi Ích Của Việc Cầu Nguyện Hàng Ngày

T7, 04 / 2018 1:49 Sáng
Nghiên cứu cho thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa sức khỏe của trái tim và niềm tin tôn giáo. Nghiên cứu khác cho thấy những người chịu phẫu thuật mở tim đều nói rằng họ cảm thấy mạnh mẽ và t...