lộc thánhTag: 

Lộc Thánh

Lộc Thánh

T6, 12 / 2017 10:21 Sáng
Hằng năm, vào dịp Tết, ở những giáo xứ có treo những trên cây mai những tờ giấy gọi là “lộc thánh”; trong đó có in Lời Chúa. Những năm trước, tôi cũng hái lộc, nhưng cầu nguyện trước khi hái lộc...