linh muc tru quy tai viet namTag: 

Linh Mục Trừ Ma Quỷ

Linh Mục Trừ Ma Quỷ

T3, 09 / 2017 6:41 Chiều
Cha Gabriele Amorth thực hiện gần 70,000 vụ trừ quỷ trong suốt 26 năm qua. Cha cho biết, ‘Thế giới phải biết có quỷ Satan. Ác quỷ có rất nhiều. Linh mục Ý 86 tuổi là nhà ...