T3, 09 / 2017 6:41 Chiều | Đức Tin Jesus

Cha Gabriele Amorth thực hiện gần 70,000 vụ trừ quỷ trong suốt 26 năm qua. Cha cho biết, ‘Thế giới phải biết có quỷ Satan. Ác quỷ có rất nhiều.

Linh mục Ý 86 tuổi là nhà trừ tà của Giáo phận Roma cho biết:
‘Ác quỷ chuyên quyến dụ loài người xa rời Thiên Chúa. Ác quỷ chống lại mọi người, ở mọi nơi và mọi tôn giáo; chúng vẽ ra những tà thuyết và tôn giáo giả dối chối bỏ Thiên Chúa.

Cha Amorth giải thích, cách ma quỷ hành động khi nó chú ý đặc biệt vào một người. Cha phân loại sự chú ý này thành 4 dạng: một là quỷ ám; hai là quỷ quấy như trường hợp cha Pio người bị quỷ đá nh; ba là ám ảnh khiến người ta tuyệt vọng và tự huỷ hoại; thứ tư là khi quỷ chiếm lĩnh một không gian, một con vật, hay thậm chí là một vật thể.’

Cha Amorth lo lắng về việc số người trẻ bị Satan tác hại qua các giáo phái, khiêu dâm, thuốc phiện, cầu cơ, bùa phép, bói toán….

Cha đưa ra một hướng dẫn rất cụ thể để mọi người có thể sử dụng chiến đấu chống lại Satan.
‘Để thắng được cám dỗ của ma quỷ, trước hết là bằng cách tránh mọi dịp cám dỗ, bởi ma quỷ luôn tìm kiếm những điểm yếu nhất của chúng ta. Kitô hữu có thuận lợi, bởi có Lời Chúa, các bí tích, các lời kinh cầu lên Chúa.’

Không ngạc nhiên, khi ‘Chúa Giêsu Kitô’ là danh mà cha Amorth thường viện đến nhất để trừ quỷ. Nhưng cha cũng cậy đến sự hỗ trợ thiêng liêng của các thánh. Và điều đáng chú ý là, trong những năm qua, cha khám phá ra Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II có một sức chuyển cầu đầy uy lực.

‘Tôi đã hơn một lần hỏi ác thần rằng, ‘Tại sao ngươi sợ Đức Gioan Phaolô II đến vậy, và tôi có hai câu trả lời khác nhau, nhưng đều rất đáng chú ý.

Một là ‘bởi ngài phá hoại các dự định của ta.’ Và tôi nghĩ là con ác thần đang muốn nói đến sự sụp đổ của cộng sản ở Nga và Đông Âu. Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản.

Câu trả lời thứ hai là ‘bởi ngài kéo nhiều người trẻ xa khỏi tầm tay ma quỷ. Nhờ Đức Gioan Phaolô II mà rất nhiều người trẻ đã trở lại sống đạo.

Ai chuyển cầu uy lực nhất? Tất nhiên là Mẹ Thiên Chúa.
Có lần tôi hỏi Satan, ‘tại sao khi ta kêu cầu Đức Mẹ, ngươi sợ hãi hơn là khi ta kêu cầu Chúa Giêsu Kitô?’

Nó trả lời, ‘Bị Chúa Giêsu đánh bại thì tất nhiên; nhưng khi bị một con người đánh bại thì nhục nhã hơn nhiều.’

Cha Amorth cho biết, trừ quỷ chính là cầu nguyện, lời cầu nguyện của các Kitô hữu có thể giải phóng một linh hồn, hay không gian khỏi tay ma quỷ.

‘Chúa Giêsu đã cho các tông đồ một câu trả lời rất quan trọng với các nhà trừ quỷ chúng tôi. Chúa nói rằng để thắng được ác thần, cần phải tin nhiều, cầu nguyện nhiều, và chay tịnh nhiều. Đức tin, cầu nguyện, và chay tịnh.

Đặc biệt là đức tin, bạn cần tin rất nhiều. Trong Tin mừng, nhiều lần cho thấy, khi chữa lành, Chúa Giêsu không nói rằng chính Ta đã chữa cho con. Nhưng Ngài nói rằng, con được chữa lành nhờ đức tin của con. Ngài muốn đức tin nơi con người, một đức tin mạnh mẽ và vô điều kiện. Không có đức tin bạn chẳng làm được gì.’