linh mục nguyễn bá thôngTag: 

Sài Gòn cấm Linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông giảng

Sài Gòn cấm Linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông giảng

T2, 04 / 2018 7:18 Chiều
Biên bản Phiên họp HĐMVGP thứ ba 17.01. nói Lm. Martinô Nguyễn Bá Thông từ Mỹ về, giảng tĩnh tâm mùa vọng  (xem video) rất phản cảm, gây bất bình cho các GM-LM đến giáo dân : sống sượng tr...