linh muc doan ha noiTag: 

Thông báo: Thuyên chuyển 13 Linh mục trong TGP Hà Nội

Thông báo: Thuyên chuyển 13 Linh mục trong TGP Hà Nội

T3, 04 / 2018 9:50 Sáng
Trong tuần qua, Tổng Giáo phận cùng toàn thể Giáo hội hân hoan trong niềm vui Chúa Phục Sinh. Niềm vui của các tín hữu không diễn tả bằng các hình thức trang trí bên ngoài như dịp lễ ...