lễ thánh tâm chúa giêsuTag: 

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu

T7, 12 / 2017 11:06 Chiều
Yêu trọn vẹn khiến Thánh Tâm nhận lãnh Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường Chúng con nhìn mà kính lạy vết thương Như bằng chứng của mối tình khôn tả. Đây biểu tượng nói lên lòng yêu Chúa Và t...