kinh truyền tinTag: 

Kinh Truyền Tin

Kinh Truyền Tin

T7, 11 / 2017 1:57 Sáng
Kinh truyền tin Công Giáo – DuctinJesus.com Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần...