kinh thánh là sự thậtTag: 

Những Câu Kinh Thánh Vê Tội Nguyên Tổ

Những Câu Kinh Thánh Vê Tội Nguyên Tổ

T3, 03 / 2018 11:46 Chiều
Có bạn inbox hỏi mình. Tại sao chỉ riêng Nguyên tổ loài người phạm tội bất tuân mà dòng dõi con người phải chịu tội? và tộ tổ tông có truyền lại cho con người không? Có người thì lại thắc mắc khôn...