kinh cầu nguyệnTag: 

Kinh Xin Ơn Biết Cầu Nguyện

Kinh Xin Ơn Biết Cầu Nguyện

T2, 11 / 2017 12:50 Sáng
Lạy Cha hằng hữu, Con Cha đã hứa rằng Cha sẽ ban cho chúng con mọi ơn chúng con xin Cha nhân danh Người. Tin tưởng vào lời hứa cả thể này, giờ đây nhân danh Chúa GIÊSU KITÔ và dựa vào cô...