hang đá belemTag: 

Suy Niệm Hang Đá Bê-Lem

Suy Niệm Hang Đá Bê-Lem

T2, 12 / 2018 11:12 Sáng
Hang Đá Bê-lem Giữa đêm cô tịch Có một “Em Bé” Là Chúa Ngôi Hai Người đã giáng trần Trong một Hình Hài Là một “ Em Bé” … Bốn bề lạnh giá Chẳng có cửa nhà Tâm tình thiết tha Tỏa r...