Suy Niệm Hang Đá Bê-Lem

Hang Đá Bê-lem

Giữa đêm cô tịch

Có một “Em Bé”

Là Chúa Ngôi Hai

Người đã giáng trần

Trong một Hình Hài

Là một “ Em Bé” …

Bốn bề lạnh giá

Chẳng có cửa nhà

Tâm tình thiết tha

Tỏa ra hơi ấm

Thánh mẫu nhìn ngắm

Ôi, Chúa Hài Đồng !

Thật là khiêm hạ

Tầng Trời mở ra

Muôn vạn Thiên Sứ

Hát mừng chầu rực

Vũ trụ sáng rực

Muôn muôn tinh tú

Quỳ lạy bao quanh

Hài Nhi “ mong manh”

Hoàn toàn phó thác

Là Chúa Đất Trời

Trong kiếp “Con Người”

Ôi, thật là lạ !

Kỳ công Tạo Hóa

Cứu chuộc nhân gian

Khỏi kiếp “ lầm than”

Trong làn sự dữ

Kỳ công mầu nhiệm

Hơn cả Tạo Thành

Điều đó chính là :

“Treo gương khiêm hạ”

Quỳ trước hang đá

Ngắm Chúa Hài Nhi

Tạo vật im đi

Hết dạ cung kính

Mầu Nhiệm Giáng Sinh

Áng sáng lung linh

Giữa đêm lạnh giá

Thiên Chúa thật lạ

Người đã “ yêu “ ta

Quên mình hạ cố

Ban tặng chính Mình

Làm thành “quà tặng”

Quỳ gối suy niệm

Thiên Chúa Giáng Sinh

Em-ma-nu-el

Chính là “Phép lạ”

Tình yêu cao cả

Vượt quá nhiệm mầu

Ôi, “Đêm Giáng Sinh“./.

(Mến tặng các em bé vô gia cư. Nguyện xin phúc lành của Chúa Giêsu Hài Đồng xuống trên các em.)

13/12/2018

P.Trần Đình Phan Tiến

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận