gioi tre cong giaoTag: 

Vai Trò Của Người Trẻ Trong Công Cuộc Phúc Âm Hóa

Vai Trò Của Người Trẻ Trong Công Cuộc Phúc Âm Hóa

CN, 11 / 2017 11:19 Sáng
Vào bất cứ thời đại nào, tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới, vai trò của người trẻ cũng được đề cao, vì tuổi trẻ là tuổi đầy sức sống, đầy nhiệt huyết, là độ tuổi có khả năng dời non, lấp biển, là rường cộ...