giesu kitoTag: 

Thánh Thần trong đời Chúa Giêsu Kitô

Thánh Thần trong đời Chúa Giêsu Kitô

T6, 11 / 2017 9:51 Chiều
“Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Chúa Giêsu Kitô đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thi hành sứ vụ, nhiều lần Chúa Giêsu công khai cho thấ...