duc chua troiTag: 

DUY NHẤT MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI

DUY NHẤT MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI

CN, 12 / 2017 8:36 Chiều
Những công trình sáng tạo vạn vật muôn loài hữu hình và vô hình, trong vũ trụ. Đều do bàn tay đầy quyền năng của Thiên Chúa tạo dựng nên. Rất nhiều thứ, mà mắt thường, con người không thể nhìn...