duc chua giesuTag: 

Tháo đanh Đức Chúa Giesu

Tháo đanh Đức Chúa Giesu

T6, 12 / 2017 12:11 Chiều
Ôi, Thầy Chí Thánh của con, làm sao để con đi hết các đau khổ trong cuộc thương khó của Chúa đây? Con cảm thấy ngại ngùng và coi đó như một cực hình. Con biết rằng nơi đó xuất hiện những cảnh t...