dòng phaoloTag: 

Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho chăm lo trẻ khuyết tật

Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho chăm lo trẻ khuyết tật

T6, 11 / 2017 7:39 Chiều
Năm 1964, tỉnh dòng Phaolô Mỹ Tho được thiết lập, tách ra từ Sài Gòn. Xuôi về đồng bằng, gắn đời mình với những con người lao động nghèo, các chị em hội dòng đã có nhiều đóng góp ý nghĩa cho cư dâ...