dòng kínTag: 

Kho báu ẩn sau bức tường dòng kín…

Kho báu ẩn sau bức tường dòng kín…

T2, 11 / 2017 10:08 Chiều
“Tất cả là hồng ân” NỮ ĐAN VIỆN XITO THÁNH MẪU VĨNH PHƯỚC Ngày 11 tháng 6 năm 2017 Cha ơi! Giờ con xin được chia sẻ về đời sống sinh hoạt của cộng đoàn con nhé. Cám ơn Chúa vì cha đã đến đây chắc...