đạo satanTag: 

100 Năm Cuối Cùng Của Quỷ Satan

100 Năm Cuối Cùng Của Quỷ Satan

T5, 05 / 2018 6:22 Chiều
Ngày 13 tháng 10 năm 1884 sau khi cử hành Thánh Lễ tại Vatican Chapel, Ðức Giáo Hoàng Leo XIII tự nhiên như bị chết đứng ngay dưới chân bàn thờ; sắc mặt ngài trở nên xám đục như một ng...