T5, 05 / 2018 6:22 Chiều | Đức Tin Jesus

Ngày 13 tháng 10 năm 1884 sau khi cử hành Thánh Lễ tại Vatican Chapel, Ðức Giáo Hoàng Leo XIII tự nhiên như bị chết đứng ngay dưới chân bàn thờ; sắc mặt ngài trở nên xám đục như một người đã chết. Những người có mặt tưởng ngài đã chết thật vì nhịp tim yếu đến độ người chẩn nhịp tim của ngài không thấy đập. Ít phút sau thì ngài trở lại bình thường, và ngay sau đó ngài viết Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và chỉ thị cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo phải đọc kinh này sau mỗi thánh lễ thường (Low Mass). Tiếc thay, không hiểu vì sao, sau Công Ðồng Vatican II thì truyền thống này bị bãi bỏ.

Chuyện gì đã xảy ra với Ðức Leo XIII? Ngài cho biết, sau Thánh Lễ, khi sắp rời bàn thờ thì ngài được nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Satan.

Bằng một giọng đầy kiêu hãnh nhưng lại khàn ồm rất kinh sợ, Satan quả quyết:

– Tôi có thể tiêu diệt Giáo Hội của ông. (I can destroy your Church.)

– Ngươi làm được việc đó sao? Vậy ngươi cứ làm đi. (You can? Then go ahead and do so.)

– Ðể làm như vậy tôi cần thêm thời gian và thêm quyền lực.

– Ngươi cần bao lâu và bao nhiêu quyền lực?

– Tôi cần 100 năm và nhiều quyền hành hơn trên những ai hiến mình để phụng sự tôi.

– Ðược, ngươi được có thời gian và quyền hành. Cứ làm theo ý ngươi.

Như vậy, theo như cuộc đối thoại này thì Satan được phép, và y quyết tâm tiêt diệt Giáo Hội Công Giáo trong vòng 100 năm.

Thế nhưng 100 năm này bắt đầu từ năm nào? Không ai biết, ta chỉ có thể chắc chắn là 100 năm này đã không bắt đầu từ năm 1884 vì năm 1984 đã qua mà Giáo Hội Công Giáo vẫn còn đây.

Có thể năm 1917 là năm mà chúng ta cần lưu tâm; vì khi hiện ra ở Fatima cũng năm này thì Ðức Mẹ nói đến nước Nga mà không nói đến một quốc gia nào khác. Tại sao vậy? Phải chăng là vì Cuộc Cách Mạng Tháng Mười do Lenin và nhóm Bolsheviks đã biến nước Nga thành một quốc gia Cộng Sản vô thần chống Thiên Chúa cũng xảy ra vào tháng 10, năm 1917?

Như vậy, 100 năm mà Satan được ban cho rất có thể là đã bắt đầu từ năm 1917, và sẽ chấm dứt vào năm 2017 này. Ta hãy chờ xem cửa hỏa ngục có lay chuyển được Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập không.

Giuse Phạm Văn Tuyến