con xin xam hoiTag: 

Tâm Tình Sám Hối Lòng Con Kính Dâng !!!

Tâm Tình Sám Hối Lòng Con Kính Dâng !!!

T2, 02 / 2018 8:27 Chiều
Mùa Chay Thánh – Tâm Hồn Lắng Đọng !. Con xin kính dâng lời Kinh Sám Hối !. Con xin được ăn năn thống hối tận đáy lòng mình. Tự xét mình dưới chân Thánh Giá Thiên Chúa Tình Yêu. Con...