con muốn đi tuTag: 

Chúa ơi, con muốn hỏi đi tu là gì vậy?????

Chúa ơi, con muốn hỏi đi tu là gì vậy?????

T5, 04 / 2018 12:02 Chiều
Chúa ơi đi tu là gì vậy? Có phải con người ta quá coi trọng vẻ bề ngoài, coi trọng chiếc áo dòng khoác trên mình. Mà quên đi thứ quan trọng hơn cả là mối tình giữa ta và Thiên Chúa. Quên đi ...