chúa là tình yêuTag: 

Lời Chúa Là Tình Yêu

Lời Chúa Là Tình Yêu

CN, 02 / 2018 9:37 Sáng
Tình Yêu của Ta không bao giờ tàn phai ; không bao giờ lay chuyển ; không bao giờ chết. Cho dù các con đã gây nên sự gì đi chăng nữa 31/05/2014 Thứ bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014, lú...