chúa giêsu sống lại và lên trờiTag: 

Đức Mẹ ở đâu sau khi Chúa Giêsu sống lại?

Đức Mẹ ở đâu sau khi Chúa Giêsu sống lại?

T7, 05 / 2018 10:12 Sáng
Sau khi Chúa Giêsu sống lại và sau khi Ngài lên trời, Đức Mẹ sống ở đâu? Dù các Sách Thánh không nói chính xác Mẹ ở đâu nhưng các Sách Thánh cũng cho một vài chỉ dẫn. Theo một cách chung...