chua giesu hai dongTag: 

Kinh Nguyện Chúa Hài Đồng Thành Prague

Kinh Nguyện Chúa Hài Đồng Thành Prague

T2, 12 / 2017 5:31 Chiều
“Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng hay thương xót! Con biết Chúa đã làm nhiều phép lạ trên những người bệnh. Vô số những bệnh tật đã được Chúa chữa lành trong suốt cuộc đời giáng phúc của Ngài trên trần thế, b...