chúa giêsu giáng sinhTag: 

Chúa Giêsu Giáng Sinh Trong “Chùa”

Chúa Giêsu Giáng Sinh Trong “Chùa”

T3, 01 / 2019 10:50 Chiều
Khác với hang đá truyền thống, năm nay cha xứ và bà con Giáo xứ Đồng Bình- Giáo phận Hải Phòng đã làm một hang đá rất độc đáo và ấn tượng để mừng Lễ Giáng Sinh 2018 là: HANG ĐÁ CHÙA. Hang đá Chùa mô phỏ...