chua chua lanh benhTag: 

Cầu Nguyện Chữa Lành Qua Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa

Cầu Nguyện Chữa Lành Qua Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa

T2, 02 / 2018 12:24 Chiều
 I- Thứ Nhất – Chữa Lành Tâm Linh  Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Linh. Lạy Chúa ...