chúa chiên lànhTag: 

Câu chuyện ngày Lễ Chúa Chiên Lành

Câu chuyện ngày Lễ Chúa Chiên Lành

T5, 04 / 2018 1:22 Sáng
Một toán lính Đức Quốc Xã tràn vào ngôi làng người Do Thái ở Ba Lan. Chúng bắt được đám con nít đang lẩn trốn nhưng không bắt được cha mẹ các em. Dù hăm dọa đủ thứ các em vẫn can đảm ko khai ra n...