chúa ba ngôi là gìTag: 

Chúa Ba Ngôi – Ba Mà Một – Một Mà Ba

Chúa Ba Ngôi – Ba Mà Một – Một Mà Ba

T2, 05 / 2018 1:28 Sáng
(Lễ Chúa Ba Ngôi vào ngày 27.05.2018) Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính, vĩ đại nhất, quan trọng nhất nhưng khó hiểu nhất của Đạo Công Giáo. Chuyện kể rằng, có nhà truyền giáo ...