cho con mot niem tinTag: 

Xin Cho Con Hiểu Được, Niềm Tin Nơi Con

Xin Cho Con Hiểu Được, Niềm Tin Nơi Con

CN, 11 / 2017 9:02 Chiều
Con tưởng rằng, con đã vững tin. Một niềm tin tuyệt đối, tin vào Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng Uy Quyền… Đó là khi, đời sống của con, đang được hưởng sự bình yên tốt lành. Chỉ có...