cháy nhà thờ trung laoTag: 

Lòng hảo tâm của bạn dành cho giáo xứ Trung Lao

Lòng hảo tâm của bạn dành cho giáo xứ Trung Lao

T6, 04 / 2018 9:31 Sáng
Xin được phép gọi bạn là nhà hảo tâm. 1 người tốt trong vô số những người tốt. Vì tôi biết, bạn sẽ không tiếc gì 1 ly nước, 1 bữa cơm. Xin hãy đọc hết vài dòng tâm sự của tôi và quyết định bạn sẽ l...