cha diệp ở bạc liêuTag: 

Một Chuyến Viếng Thăm Mộ Cha Bửu Diệp

Một Chuyến Viếng Thăm Mộ Cha Bửu Diệp

T7, 01 / 2018 9:57 Sáng
Nhân dịp lễ giỗ 65 năm của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp(12/ 03/1946 – 12/ 03/2011) Chúng tôi cảm thấy hân hoan và vui mừng ghi lại những hồng ân Chúa ban qua sự cầu thay nguy...