cầu nguyện với mẹ mân côiTag: 

Kinh Mân Côi Là Lời Cầu Nguyện Từ Trái Tim

Kinh Mân Côi Là Lời Cầu Nguyện Từ Trái Tim

T6, 06 / 2018 2:25 Chiều
Hôm nay, 31/05, kết thúc tháng đặc biệt dâng kính Mẹ Maria. Như hàng năm, tại vườn Vatican sẽ có cuộc rước nến từ nhà thờ thánh Stephano Abissini đến hang đã Đức Mẹ Lộ đức. Ngày 09/05...