cầu cho cha mẹTag: 

Cầu Cho Cha Mẹ

Cầu Cho Cha Mẹ

T4, 12 / 2017 8:50 Chiều
Tình mẹ thật nhẹ nhàng như dòng suối làm mát cuộc đời từng người con. Thật ấm cúng nồng nàn như nắng ấm nương rau. Thế nhưng, cho dù có thương cha, nhớ mẹ thì cũng có ngày con không còn mẹ, còn...