cách ngôn là gìTag: 

Những Câu Cách Ngôn Ðạo Ðức

Những Câu Cách Ngôn Ðạo Ðức

T4, 12 / 2017 10:21 Chiều
Những câu cách ngôn đạo đức mà mọi người Kitô hữu phải biết: –    Ðược cả thế gian, mà mất linh hồn, nào ích gì? –    Hết mọi sự đều có cùng, chỉ cuộc sống đời đời là không có cùng. –    ...