các dòng tu nữTag: 

Từ bỏ hoa hậu để trở thành nữ tu Dòng Kín

Từ bỏ hoa hậu để trở thành nữ tu Dòng Kín

T6, 10 / 2017 11:07 Chiều
Cô Esmeralda Solís Gonzáles đã được trao vương miện hoa hậu vào năm ngoái tại thành phố quê hương mình, và giờ đây đã gia nhập Dòng Clare Khó nghèo của Bí tích Thánh thể (Poor Clare Miss...