ý nghĩa mùa vọngTag: 

Ngọn Nến Mùa Vọng

Ngọn Nến Mùa Vọng

T6, 12 / 2017 11:00 Chiều
Không khí sửa soạn đón mừng lễ Chúa Giáng sinh bắt đầu với bốn tuần lễ mùa Vọng. Trong những tuần lễ này có nhiều thói quen tập tục vừa mang tính cách văn hóa, vừa mang tính chất đạo đức truyền...