truyen hoa ngucTag: 

Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu?

Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu?

T4, 02 / 2018 8:16 Chiều
Hỏi: nhân tháng cầu cho các linh hồn ( tháng 11) xin cha giải thích rõ về hai nơi gọi là Luyện ngục và hỏa ngục. Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu Trả lời: Trong niềm tin Kitô Giáo, căn...