trước khi rước lễ phải làm gìTag: 

Ba điều kiện để được rước lễ

Ba điều kiện để được rước lễ

T4, 01 / 2018 10:47 Sáng
1/ Sạch tội trọng, (Chúa không ở chung với tội lỗi). 2/ Có ý ngay lành  (rước lễ  vì mến Chúa, để linh hồn được sống) 3/ Giữ chay một giờ trước khi rước lễ (được uống nước lã, uống thuốc khi cần, n...