trò chơi của chúaTag: 

28 Trò Chơi Thánh Kinh

28 Trò Chơi Thánh Kinh

T4, 01 / 2018 6:04 Chiều
DAVIT TÌM VỢ – Trò chơi theo đội hay chi – Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt. Hai người được cử ra làm Davit và tôn nương.  Bắt đầu nghe hiệu còi, Davit gọi to:  Tôn nương đâu và Tôn...